Site Overlay

MINI RAJ

Sprievodcom hier v detskom raji, učíme sa v Mini Raji …

Detské centrum Mini Raj, s rozšírenou výučbou anglického jazyka a s canisterapiou, na Mlynských Nivách pre deti od 2 do 6 rokov

Učíme sa formou hier ….

…. hrou k poznaniu a vedomostiam …. hrou ku komunikácii …. hrou k odvahe …. získať a prejaviť dôveru …. hrou k predstavivosti a kreativite …. nadobúdať skúsenosti …. k pohybu a zdravému štýlu ….

Tvorba web stránok webdizajn abWEB.sk