Site Overlay

DENNÝ PROGRAM

Čas / Time Slovenčina English
7: 30 – 8:40 Príchod detičiek Arrival children
8: 40 – 9:00 Ranný kruh Morning Circle Time
9: 00 – 9:30 Desiata Morning Tea
9: 30 – 9:40 Hygiena Hygienic Procedures
9: 40 – 10:15 Pracovné aktivity Educational activities
10:15 – 10:30 Hygiena Hygienic Procedures
10: 30 – 11: 20 Vonkajšie aktivity Outside activities
11: 20 – 11: 30 Hygiena Hygienic Procedures
11: 30 – 12: 00 Obed Lunch time
12:00 – 14:30 Odpočinok, spánok Relax, Sleeping time
14: 30 – 15: 00 Olovrant Afternoon Tea
15:00 – 16:00 Záujmová činnosť Afternoon activities
16:00 – 16:30 Zdravá polhodinka Healthy half an hour
16: 30 – 17: 00 Čakáme na rodičov Waiting for parents

 

Denný program podporuje individualitu a rozvoj dieťatka.

Tvorba web stránok webdizajn abWEB.sk