Site Overlay

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ DETÍ

Dramatický krúžok

Týmto krúžkom sledujeme vytvorenie pozitívneho vzťahu u detí ku knižkám, čítanie s porozumením a príbehom v nich. Vzájomnou hrou, či už pantomímou, alebo inou formou hry, budeme zapájať detí do ľahkých rolí, pomocou rôznych pomôcok, ako sú kulisy, masky, či rôzne kostýmy. Týmto smerom sa snažíme rozvíjať nielen kognitívne, či komunikačné schopnosti detičiek, ale hlavne hravú detskú fantáziu. Výroba masiek, divadelných kulís je súčasťou dramatického krúžku, aby sme podnietili u detí možnosť vžiť sa do divadelných rolí a to primerane k veku.

 

Pohybovo – rytmicko – tanečný krúžok

Každé dieťatko si spája hudbu s pohybom. V celkovej podstate hudba a pohyb má pozitívny vplyv na zdravie našich detičiek. Vďaka tomuto podnetu vznikla myšlienka, spojiť rytmiku, pohyb tanec do jedného celku zábavných činností. Pohyb zlepšuje kognitívne a motorické funkcie a napomáha správnemu vývinu dieťaťa. Práve preto sú pohybové aktivity pre deti dôležité už odmalička, čim vieme predísť rôznym problémom či ochoreniam. Vďaka pohybovo – rytmicko – tanečným cvičeniam budeme pracovať s ľahkými cvikmi, nenáročnými pohybmi na správne držanie tela, udržania rovnováhy, koordináciu tela, pomocou zábavných hier s fit loptami, šatkami, či inými mäkkými zmyslov šteklivými senzo-motorickými predmetmi a mnoho iného. K týmto činnostiam nikdy nesmie samozrejme chýbať hudba. Správnou rytmikou spôsobom dupania, či tlieskania sa dostávame aj k hravým tanečným krôčkom pomocou rôznych detských pohybových piesní.

Tvorivé dielničky

V tvorivých dielničkách kladieme dôraz na radosť z vlastnej tvorby u detí. Preto tvorivou prácou môžeme detičky nasmerovať správnou cestou k budovaniu osobnosti a k správnemu poznaniu. Neodmysliteľnou súčasťou rozvoja detskej osobnosti, si našla v tejto kategórii miesto fantázia, kreatívne myslenie a v neposlednom rade aj trpezlivosť detí, čo vedie k prebudeniu estetického cítenia až k rozvoju umeleckého talentu u detí. Tvorivými dielničkami budú detičky môcť preukázať šikovnosť svojich ručičiek, taktiež zlepšovať jemnú motoriku, v ktorej budú detičky nielen tvoriť, ale i skúmať rôzne druhy materiálov, z ktorých dokážeme vytvoriť napr. 3D projekty, v čom nám môže okrem iného dopomôcť aj príroda. Tvorivými dielničkami sa venujeme hlavne tvorbe všeobecného charakteru, maľbou, čí prácou s lepidlom, alebo detskými nožničkami.

Maďarský jazyk

Do našej ponuky sme zaradili aj výučbu Maďarského jazyka. Je to zábavná hodinka plná motivačných hier, prispôsobená k veku našich detičiek. Cieľom tohto kurzu pre detičky je prirodzeným spôsobom sa skamarátiť so slovíčkami cudzieho jazyka hravou formou. Vďaka maďarským pesničkám, či básničkám bude učenie zábavné. Hra = motivácia = Osobnostný rast

Znakujeme pre najmenších v angličtine i v slovenčine

Cieľom tohto kurzu dávame možnosť ako sa znakovou rečou dorozumieť s našimi najmenšími. Kurz je určený prevažne mamičkám a detičkám vo veku od 6 mesiacov do jedného roka. Znaková reč je jednou z najzákladnejších komunikačných nástrojov medzi dospelým a dieťatkom, ktoré ešte nevie rozprávať, plače a kričí, hľadáte a hádate, čo mu asi môže byť, keď ste všetko urobili správne, aby mu nič nechýbalo, a aby bolo spokojné. Prostredníctvom znakovania, čiže gestami so slovne, podobne ako v komunikácii pre nepočujúcich, vzájomnou spoluprácou, môžeme rozvíjať slovnú zásobu u detí, ktoré ešte nemajú vyvinuté rečové schopnosti, aby ste sa vedeli z Vašimi ratolesťami dorozumieť. Výhodou znakovania je taktiež možnosť prijať a zoznámiť sa aj s cudzím jazykom. Anglický jazyk vo svojej podstate sa stáva materinským. Tento kurz vyžaduje trpezlivosť a nemôžeme očakávať, že dieťatko bude reagovať hneď.

Štúdie dokázali, že znaková reč u detí od 6 mesiacov má veľký vplyv na kognitívne schopnosti v rannom veku, schopnosť včasného čítania u detí a dosiahnuť vysoké výsledky vo vzdelaní.

Canisterapia so psom

Canisterapia (lat. canis = pes) Ide o podpornú psychoterapeutickú metódu, pri ktorej využívame špeciálne vycvičené psíky. Na canisterapiu sú vhodné viaceré plemená psíkov, ktoré pomáhajú prekonávať sociálne ťažkosti a zlepšovať rečové schopnosti hravou technikou, pomocou jednoduchých povelov a hračiek. Uľahčujú deťom sa otvoriť k životným situáciam. Terapeutický psík dokáže veľmi dobre vycítiť, ako sa k dieťatku správať a prirodzene tak reagovať na aktivitu detí. V tomto prípade je psík súčasťou hry, ktorá má pomôcť dieťatku sústrediť sa na to, čo sa aktuálne deje.

Tvorba web stránok webdizajn abWEB.sk