Site Overlay

AKTIVITY DETÍ

Našim cieľom je, viesť deti podpornou metódou k rôznym činnostiam a aktivitám pre ich správny duševný i fyzický vývoj.

  • pri výučbe zohrávame úlohu sprievodcu pre Vaše dieťatko, ako rovnocenného partnera
  • hry podporujeme rôznymi hračkami, či pomôckami a využívame ich ako motiváciu k činnosti dieťatka, a tým zdokonaľujeme rozvoj základných zručnosti a schopnosti detí.

Ako súčasť denného programu pre deti v našom DC Mini Raji samozrejme nesmie chýbať:

Hudobno – pohybové činnosti, výtvarné činnosti, samo-obslužné činnosti, hygienické návyky, motorické činnosti a rozvoj komunikačných schopnosti

Motoricko – didaktické hry
Motorické a didaktické hry sú medzi deťmi obľúbené. Tieto činnosti sú zamerané na rozvoj osobnosti dieťatka, jeho zmyslov, či zručností a schopností. Precvičujú si tým jemnú motoriku, úsudok, logické myslenie, trpezlivosť, podporujú tvorivosť a predstavivosť. Deti poznávajú základné farby, tvary, zvieratká, rastliny a zmysly spojené na rozvoj estetického cítenia a estetickej tvorivosti Vášho dieťaťa

Tématické hry
V tematických hrách sa viacmenej cení priebeh, ako výsledok pri správnom vývoji dieťatka. Slúžia hlavne na rozvoj sociálno-emocionálnych schopností, kognitívneho vnímania, rozvoj sebaovládania, riešenia konfliktov hravou formou s okolitým svetom, rôznymi hrami na profesie.

Anglický jazyk
Formou komunikácie prirodzene dieťatko vyjadruje, čo si prosí a čo potrebuje. U nás v Mini Raji rozvíjame anglicky jazyk formou jednoduchej hry, pomáhame gestami, hovoríme jednoduchými frázami, rozvíjame slovnú zásobu „Povedz ako počuješ“. Pre deti v tomto veku je príležitosť ako získať základy anglického jazyka do budúcna našich detí, prirodzeným a nenásilným spôsobom.

Tvorba web stránok webdizajn abWEB.sk